O firme

O firme

Naša firma pôsobí v oblasti vykurovania, zdravotechniky a vodovodných inštalácií od roku 1993. Z pôvodne projekčnej a obchodnej firmy v tejto oblasti, sme rozšírili veľmi skoro ponuku našich činností na dodávky a montáže so špecializáciou na podlahové vykurovanie. V súčasnej dobe sa okrem ústredného vykurovania a zdravotechniky zaoberáme i realizáciou solárnych zariadení na ohrev vody s prípadnou podporou vykurovania a návrhom a realizáciou zavlažovacích systémov. Realizujeme tepelné zdroje na plyn, elektriku, kotolne na drevo a biomasu – pelety, tepelné čerpadlá.

Počas doby našej činnosti sme získali skúsenosti z realizácie viac ako 300 rodinných domov a množstva iných stavieb, ktoré sa snažíme využiť v prospech našich zákazníkov, realizáciou systémov individuálne podľa požiadaviek užívateľov. Pôsobíme v širšom regióne Banskej Bystrice a našou snahou je realizovať diela dobrých technických parametrov s ohľadom na primerané ceny.

Ponuka

V rámci našej činnosti ponúkame návrh a konzultácie, dodávku a montáž v oblasti:

podlahové vykurovanie

klasické radiatorové vykurovanie a jeho kombinácie

zhotovenie zdroja tepla na plyn, elektriku, drevo alebo pelety, tepelné čerpadlo

automatickú reguláciu teploty, centrálne alebo podľa tepelného profilu jednotlivých miestností

potrubné rozvody studenej a teplej vody, kanalizáciu, zariaďovacie predmety

potrubné rozvody stlačeného vzduchu

ohrev teplej vody

solárne kolektory

závlahové systémy

 

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY KONTAKTUJTE NÁS
MECATERM, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
0905 652 008

© 2011 Mecaterm s.r.o